Štandard plemena FCI č.5.

 

 

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Celkový vzhľad: Veselý, robustný, športový, dobre vyvážený, kompaktný poľovný pes. Je približne práve taký dlhý ako vysoký.

Charakteristika: Veselá povaha sa prejavuje neustálym pohybom chvosta, ktorý je tiež typickým výrazom jeho snaživosti, obzvlášť, keď pracuje na stope zveri, úplne bez strachu i v hustých húštinách.

Povaha: Jemný, prítulný pes, plný života a prekypujúci energiou.

Hlava a lebka: Nosová partia je hranatá, stop výrazný, umiestený v strede vzdialenosti od špičky nosa po tylový hrboľ. Modzgovňa dobre modelovaná, ani príliš jemná ani hrubá. Líca nevystupujú. Nos dostatočne veľký pre stopovanie.

Oči: Veľké, ale nie vystupujúce. Tmavo hnedé, nikdy svetlé, ale u pečeňovo hnedých a pečeňovo hnedo škvrnitých tmavo orieškovo hnedé, zodpovedajúce sfarbeniu srsti. Majú inteligentný, mäkký výraz, pritom však bdelý, žiarivý a veselý. Okraje očných viečok sú napäté.

Uši: Zavesené, nasadené vo výške očí. Sú tenké, dosahujúce až ku vrcholu nosa. Sú dobre pokryté dlhou, hladkou, hodvábnou srsťou.

Papuľa: Silné čeľuste, zkus nožnicový, pravidelný a úplný, zuby nasadené kolmo v čeľustiach.

Krk: Strednej dĺžky, svalnatý, suchý. Elegantne zasadený do pliec so šikmými lopatkami.

Hrudné končatiny: Lopatky sú šikmo uložené, sucho odvalené. Končatiny majú silné kosti, sú rovné, dostatočne krátke na využitie koncentrovanej sily, nie však tak krátke aby obmedzovali enormnú snaživosť psa v pohybe pri práci.

Trup: Silný, kompaktný, hrudník dobre vyvinutý, hlboký, vpredu ani príliš široký, ani úzky. Rebrá dobre klenuté. Chrbát je pevný, rovný, bedrá krátke a široké, ku koncu, k nasadeniu chvosta, len ľahko sklonené.

Panvové končatiny: Široké, dobre odvalené, náležite silných kostí. V kolenách správne zauhlené, pod pätami krátke.

Laby: Pevné, končiace silnými nášľapnými vankúšikmi.

Chvost: Nasadený trochu nižšie než je úroveň chrbta, musí sa veselo pohybovať. Nesený je rovno, nikdy nesmie byť nesený nahor. Je kupírovaný na primeranú dĺžku, nikdy nie krátko ani dlho, aby nerušil veselosť pohybu.

Krok a pohyb: Bezchybný, so silnou akciou panvových končatín, výdatný.

Osrstenie: Hladké, hodvábne, nikdy drôt ovité alebo vlnité, nie príliš bohaté, nikdy vlnité. Trup, hrudné aj panvové končatiny nad pätami sú na patričných miestach porastené dlhšou srsťou.

Sfarbenie: Rôzne. U jednofarebných nie je povolená žiadna biela farba s výnimkou neveľkej škvrny na hrudi (spredu).

Veľkosť: Kohútiková výška je približne u psov 39 - 41 cm, u súk 38 - 39 cm. Hmotnosť približne 12,7 - 14,5 kg.

Vady: Akékoľvek odchýlky od vyššie uvedených bodov musia byť považované za vady a ich závažnosť musí byť vzťahovaná podľa stupňa prejavu vzhľadom ku štandardu.

Poznámka: Psy musia mať dva zreteľné normálne semenníky, celkom zostúpené do mieška.